210 9313910-6944 197379
Συμβουλευτική Ψυχ. Υγείας/Ψυχοθεραπεία-Συνηθισμένες Ερωτήσεις
H πρώτη συνάντηση είναι μια συνάντηση γνωριμίας για τον θεραπευόμενο και το θεραπευτή όπου μπορούν να εκτιμήσουν από κοινού αν το ΙR είναι η κατάλληλη επιλογή για τον ενδιαφερόμενο. Γνωρίζουμε ότι συχνά είναι δύσκολο να κάνει κανείς το βήμα να αναζητήσει βοήθεια και να ξεκινήσει να μιλάει γι’αυτό που τον απασχολεί γι’αυτό και μέλημά μας ειδικά σ’αυτή την πρώτη συνάντηση είναι να σας διευκολύνουμε να εκφραστείτε. Οι επαγγελματίες σύμβουλοι είναι εκπαιδευμένοι γι’αυτό . Θα σας ζητηθεί να περιγράψετε τι σας φέρνει εδώ και τι ελπίζετε να πετύχετε μέσα από τη συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία . Στη διάρκεια αυτής της συνάντησης ο/η θεραπευτής-τρια μπορεί να σας κάνει ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τον εαυτό και την προσωπική σας ιστορία ώστε να κατανοήσει καλύτερα την κατάστασή σας και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να σας βοηθήσει.

Η διάρκεια της πρώτης συμβουλευτικής συνάντησης είναι περίπου μια ώρα, ενώ επόμενες συνεδρίες θα έχουν διάρκεια 50 λεπτά. Αυτό αφήνει στο θεραπευτή σας 10 λεπτά να κρατήσει τις απαραίτητες σημειώσεις για τη συνεδρία σας πριν το επόμενο ραντεβού. Προς το τέλος της συνάντησης, με τη συνεργασία σας o/η θεραπευτής-τρια, θα σας προτείνει το θεραπευτικό πλάνο που ανάλογα με τη φύση του ζητήματος,τις επιθυμίες και τις ανάγκες σας μπορεί να περιλαμβάνει είτε αποκλειστικά Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας/Ψυχοθεραπεία, είτε συνδυασμό Συμβουλευτικής και Υπνοθεραπείας. Άλλοτε, εφόσον κρίνει ότι χρειάζεστε τη βοήθεια κάποιου άλλου ειδικού o/η θεραπευτής-τρια μπορεί να σας προτείνει τις ανάλογες πηγές παραπομπής.
Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν ότι επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα με μια μεγαλύτερη συχνότητα συνεδριών,ιδιαίτερα στην αρχή. Αυτό σημαίνει ότι ο/η θεραπευτής-τρια θα σας προτείνει μια συνεδρία ανά εβδομάδα. Αργότερα, όταν αρχίσετε να αισθάνεστε ότι τα πράγματα οδεύουν προς την κατεύθυνση που επιθυμείτε, μπορεί μαζί με το θεραπευτή σας να αποφασίσετε να συναντιέστε λιγότερο συχνά, αλλά ωστόσο με ένα τέτοιο ρυθμό ώστε να διατηρήσετε τη θετική εξέλιξη. Όταν έχουν επιτύχει το σκοπό τους, πολλοί θεραπευόμενοι εξακολουθούν να θέλουν να έρχονται, για να αποφύγουν ίσως κάποια υποτροπή, μέχρις ότου οι θετικές αλλαγές εδραιωθούν σταθερά στη ζωή τους.
Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται ότι θα εξαρτηθούν από τη Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία και δεν θα θελήσουν ποτέ να σταματήσουν. Άλλοι σκέφτονται ότι ο/η θεραπευτής-τρια θα προσπαθήσει να τους κρατήσει να έρχονται για περισσότερο καιρό από όσο θέλουν. Είναι σημαντικό να είστε ανοιχτός/η με το θεραπευτή σας σχετικά με τέτοιες ανησυχίες. Και επίσης να θυμάστε ότι εσείς είστε ο "πελάτης" και εσείς αποφασίζετε. Όταν νιώθετε ότι έχετε επιτύχει όσα θα θέλατε από τη συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία, συζητήστε το με το/τη θεραπευτή-τρια σας και μαζί θα σχεδιάσετε το τέλος της θεραπείας. Για ορισμένους ανθρώπους αυτό μπορεί να πάρει μόνο λίγες συνεδρίες. Άλλοι, μπορεί να συνεχίσουν για μήνες ή και χρόνια, συχνά με αυξημένα χρονικά διαστήματα ανάμεσα στα ραντεβού. Συνιστούμε να συνεχίσετε τη συμβουλευτική/ψυχοθεραπεία μέχρι να επιτύχετε τους στόχους που εσείς και ο/η σύμβουλός σας συζητήσατε αρχικά. Εάν οποιαδήποτε στιγμή δείτε ότι θέλετε να τερματίσετε τη θεραπεία, συνιστούμε να προγραμματίσετε τουλάχιστον ένα τελευταίο ραντεβού για να συζητήσετε την πρόοδο σας και το πώς να τη συντηρήσετε στο μέλλον.
Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένος/η, αναφέρετε τις ερωτήσεις σας ή τη δυσαρέσκειά σας στο/στη θεραπευτή-τρια σας. Ίσως να μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές για να ικανοποιήσει τις ανησυχίες σας. Είναι σημαντικό ο/η θεραπευτής-τρια και ο θεραπευόμενος να «ταιριάζουν» καλά μαζί και ο/η θεραπευτής-τρια σας θέλει να ξέρει τι σας απασχολεί έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη σχέση σας. Συχνά, η Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία μπορεί να φέρει στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα. Τα θέματα και πρότυπα από άλλους τομείς της ζωής σας μπορεί να εμφανιστούν μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο. Είναι σημαντικό να είστε ανοιχτοί με το θεραπευτή σας για τέτοιου είδους συναισθήματα. Εκείνος/η έχει εκπαιδευτεί για να μπορεί να τα κατανοήσει και να μην τα πάρει προσωπικά. Σε περίπτωση που εσείς και ο/η θεραπευτής-τρια σας δεν μπορέσετε να επιλύσετε τις διαφορετικές σας προσδοκίες ικανοποιητικά, εκείνος-η θα σας βοηθήσει να βρείτε ένα νέο θεραπευτή-τρια, εντός ή εκτός του γραφείου μας.
Οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας/θεραπευτές έχουν εκπαιδευτεί για να «ακούνε» και να εστιάζουν με τρόπο που είναι διαφορετικός από τον τρόπο με τον οποίο θα μας άκουγε ένας καλός φίλος. Το έργο του θεραπευτή είναι απλώς να κατανοήσει αυτό που αναφέρει ο θεραπευόμενος σε σύγκριση με το φίλο του οποίου τα κίνητρα είναι συχνά πιο περίπλοκα και προσωπικά. Η θεραπευτική σχέση έχει όρια που επιτρέπουν να γίνει μια βαθύτερη εξερεύνηση των νοημάτων και των συναισθημάτων που υπάρχουν στα λεγόμενα του θεραπευόμενου. Το γεγονός ότι ο θεραπεύομενος έχει επίγνωση ότι μια συνεδρία θα αρχίσει και θα τελειώσει σε ορισμένο χρόνο, ότι κάθε υλικό παραμένει αυστηρά εμπιστευτικό και ότι το ενδιαφέρον του θεραπευτή έγκειται στη θεραπευτική διαδικασία, συντελούν στη μοναδικότητα της θεραπευτικής σχέσης.
Ο/η θεραπευτής-τρια βρίσκεται στη θεραπευτική σχέση όχι μόνο ως ειδικός λόγω της εκπαίδευσης του αλλά και ως ανθρώπινο πρόσωπο που αναπτύσσει αληθινό ενδιαφέρον και νοιάξιμο για τον θεραπευόμενο ως άνθρωπο. Την ίδια στιγμή, γνωρίζει πώς να «βάζει» στην άκρη δικές του σκέψεις και συναισθήματα ώστε να εστιάζει στον κόσμο του θεραπευόμενου και αλλοτε να τα εκφράζει σε εκείνον-η όταν το κρίνει θεραπευτικά σκόπιμο, με άλλα λόγια να είναι αυθεντικός απέναντί του/της αλλά και στη σχέση μαζί του/της. Το αντίτιμο επομένως που ο θεραπευόμενος καταβάλλει για τη συνεδρία δεν αφορά στο ενδιαφέρον και το νοιάξιμο που εισπράττει από τον θεραπευτή-τρια αλλά στη βοήθεια που λόγω των ειδικών του γνώσεων μπορεί να προσφέρει και το χρόνο που του διαθέτει.
Επιπλέον της βοήθειας που λαμβάνει κανείς με συγκεκριμένους στόχους ή δυσκολίες, οι άνθρωποι που ξεκινούν συμβουλευτική ψυχ.υγείας/ψυχοθεραπεία αναφέρουν γενικές βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής τους που περιλαμβάνουν:

• Μειωμένη αμυντικότητα
• Αυξημένη ικανότητα να εκφράζουν τον εαυτό τους
• Καλύτερες σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους
• Αυξημένη Αυτοεκτίμηση
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική, μερική ή περιληπτική αναπαραγωγή και μετάδοση έστω μιας σελίδας του παρόντος site, κατά παράφραση ή διασκευή με οποιονδήποτε τρόπο (Ν 2121/93 αρθ.51)
created by eight8.