210 9313910-6944 197379
Κλινική Υπνοθεραπεία-Πώς λειτουργεί;
Η Κλινική Υπνοθεραπεία δεν είναι μια μαγική ή απλοϊκή θεραπευτική μέθοδος αλλά ο τρόπος που λειτουργεί βασίζεται στη νευροφυσιολογία του οργανισμού και συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένος ο ανθρώπινος εγκέφαλος/το μυαλό μας.

Γενικά μιλώντας, ο νους μας αποτελείται από δύο ημισφαίρια, το δεξί (υποσυνείδητο) και το αριστερό (συνειδητό) τα οποία επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες αλληλοσυμπληρώνοντας το ένα το άλλο. Έτσι, το δεξί ημισφαίριο είναι το πεδίο της φαντασίας, των ονείρων, της μακρόχρονης μνήμης,και του ελέγχου αυτόνομων λειτουργιών (αναπνοή, καρδιακός παλμός κ.α) ενώ το αριστερό της λογικής, και της κριτικής/αναλυτικής σκέψης. Το δεξί ημισφαίριο (υποσυνείδητο) αποθηκεύει όλες τις μαθημένες πληροφορίες τις οποίες και δέχεται χωρίς να κριτικάρει (γι’αυτό και τα όνειρά μας μοιάζουν τόσο αληθινά ακόμη και αν είναι εντελώς παράλογα). Όταν είμαστε σε πλήρη εγρήγορση, το αριστερό ημισφαίριο (συνειδητό) είναι εξαιρετικά δραστήριο και λογοκρίνει κάθε πληροφορία πριν την αποδεχτεί το δεξί ημισφαίριο (υποσυνείδητο). Πολλά προβλήματα οφείλονται σε εμπειρίες κατά την παιδική ηλικία προτού ανατυχθεί η κριτική/αναλυτική σκέψη ή είναι αποτέλεσμα παρατεταμένης επανάληψης (π.χ συνήθειες).

Ο σκοπός μας, εφαρμόζοντας την υπνοθεραπεία, είναι να επανα-θεωρήσουμε τις πληροφορίες οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο νού μας και ελέγχουν συναιθήματα, συνήθειες και συμπεριφoρές και αυτό μπορεί να επιτευχθεί λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της ύπνωσης ο συνειδητός μας νους (αριστερό ημισφαίριο) «χαλαρώνει» επιτρέποντας μεγαλύτερη δραστηριοποίηση του υποσυνείδητου (δεξί ημισφαίριο).
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική, μερική ή περιληπτική αναπαραγωγή και μετάδοση έστω μιας σελίδας του παρόντος site, κατά παράφραση ή διασκευή με οποιονδήποτε τρόπο (Ν 2121/93 αρθ.51)
created by eight8.