210 9313910-6944 197379

Η υπνοθεραπεία μας δίνει τη δυνατότητα να επαναθεωρήσουμε τις πληροφορίες οι οποίες είναι αποθηκευμένες στο νου μας και ελέγχουν συναιθήματα, συνήθειες και συμπεριφoρές και αυτό μπορεί να επιτευχθεί λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της ύπνωσης ο συνειδητός μας νους (αριστερό ημισφαίριο) «χαλαρώνει» επιτρέποντας μεγαλύτερη δραστηριοποίηση του υποσυνείδητου (δεξί ημισφαίριο).Κατά την υπνοθεραπεία, ο θεραπευτής οδηγεί τον θεραπευόμενο σε κατάσταση ύπνωσης, κυρίως με τη βοήθεια του λόγου, και στη συνέχεια αξιοποιεί την πρόσβαση που η ύπνωση μας επιτρέπει στο υποσυνείδητο, εφαρμόζοντας διάφορες θεραπευτικές τεχνικές, που μπορεί να είναι νοερή απεικόνιση, άμεσες και ευθείες ή έμμεσες υποβολές,χρήση της μεταφοράς κ.α, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους της θεραπευτικής διαδικασίας.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η ολική, μερική ή περιληπτική αναπαραγωγή και μετάδοση έστω μιας σελίδας του παρόντος site, κατά παράφραση ή διασκευή με οποιονδήποτε τρόπο (Ν 2121/93 αρθ.51)
created by eight8.